Föreningen AGCW-DL (Aktivitetsgruppen CW i Tyskland) grundades 1971 och har omkring 2300 medlemmar inte bara i Tyskland utan runt om i världen idag.

Vi tillvarater telegrafioperatörernas intresser inom vårt samarbete med DARC:n, Tysklands amatörradio förening, och med andra organisationer.

Vi satsar på att leda nya amatörer till amatörradions äldsta och vackraste trafiksätt och vi visar att det finns inget skäl för att vara rädd av "hindern" telegrafi.

AGCW:n är en registrerad förening led av en styrelse som väljas vid årsmötet.

AGCW:n är med i både "Runder Tisch Amateurfunk" (RTA) och European CW Association (EuCW).

Dessutom är AGCW:n med i IG Fuchskaute. Det innebär att AGCW:s medlemmar får utnyttja de lokala anläggningarna enligt nyttjandesvillkoren. Anmälning krävs.

Och här kan du bli medlem!