(Arbeitsgemeinschaft Telegrafie Deutschland e.V.) hemsida!

Aktivitetsgruppens syfte är telegrafins skötsel och bevarande inom amatörradion. Telegrafin är inte bara ett trafiksätt men dessutom en idrott som får en internationell aktning.

AGCW-DL anordnar aktiviteter och tävlingar, ger ut diplomer och som en förening representerar intresserna av dem som utövar radiotelegrafi. Ett annat viktigt syfte är CW-frekvensområdenas upprätthållande inom amatörradiobanden. Vi främjar aktiviteten inom dessa områden. Vi ytterligare deltar i utbildningen av telegrafikunskaper för både ynga och gamla intressenter. Våra medlemmar får föreningens tidskrift "AGCW-DL INFO" två gånger om året.

Vi tår också hand om dem som blev mer eller mindre ringrostiga under åren då de inte körde CW genom att vi undervisar trafikteknik på våra CW-möten.

Ha kul när du flyger omkring vår hemsida, vilken tyvärr så här långt är mestadels skriven på tyska och engelska. AGBP (alltid god "brass pounding")! Tvekar inte att skriva oss när du har frågor.